Tiểu sử Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày:11/01/2012 3:45 am 0 Phản hồi

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh  Lê Hoàng Quân

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân

Họ và tên: LÊ HOÀNG QUÂN

Sinh ngày: 10/02/1953

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Đại học (Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị)

Chức danh: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: 06/7/1978

Ngày chính thức: 06/01/1980

Khen thưởng: Huân chương Quyết thắng Hạng I, Huân chương Kháng chiến Hạng III, Huân chương Lao động Hạng II, Huân chương Lao động Hạng III

Là Đại biểu Quốc hội khóa X (1997-2002), Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách

Là Đại biểu Hội đồng nhân dân:

-Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 5 (1994-1996)

-Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 6 (1996-1999)

-Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 7 (2006-2011)

-Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 8 (2011-2016)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

6/1967-1973: Vừa đi học, hoạt động hợp pháp, làm giao liên cho huyện đội, huyện ủy Dĩ An và thị xã Biên Hòa.

1974-1994: Thoát ly công tác tại thị ủy Biên Hòa, giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Ủy ban, Ủy viên thư ký, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa (khóa II, III, IV, V, VI); Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa; Ủy viên Ban Chấp hành, Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa.

1994-2004: Ủy viên Ban Chấp hành, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa V (1994-1996), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VI (1996-1999). Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy (2000). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2001-2005), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (2000-2004). Đại biểu Quốc hội khóa X (1997-2002), Ủy viên Ủy ban Kinh tế – Ngân sách Quốc hội.

11/2004-7/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (2006-2010), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

7/2006-10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy (khóa VIII), Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VII (2004-2011).

10/2010 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy (khóa IX), Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII (2011-2016), Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 – 2016.